пʼятниця, 8 квітня 2011 р.

Конкретний план створення ОСББ на території двору будинків за адресою вул. Довнар-Запольського, буд. №№1, 3, 3/1 і 3/2

Стимулом для створення цього плану дій стала інформація про пожвавлення спроб відомих у нашому дворі забудовників поновити термін оренди частини території нашого двору. Основою цього плану дій стала консультація, надана у консультаційному центрі Шевченківської РДА м. Києва за адресою вул. Кирпоноса, 10/8, т. 332-40-60, а також отримані матеріали [1, 2, 3, 4]. План не чимось непорушним і буде коригуватись по ходу його втілення.

1. Створення ініціативної групи, підготовка до установчих зборів.

Список членів ініціативної групи, адреса, № тел., ел. пошта (3 і більше особи від кожного будинку). Протокол засідання ініціативної групи підписаний усіма членами ініціативної групи.

2. Проведення установчих зборів.
 • Підготувати список всіх власників (тобто мешканців з правом голосу), адреса (№ буд., № кв.), копія правовстановчого документу (зібрати, у тому числі, у електронному вигляді) (+ додатково № тел., ел. пошта).
 • Зарезервувати назву ОСББ, для чого від ініціативної групи звернутися до відділу реєстрації підприємств, установ і організацій Шевченківської РДА за адресою бульв. Шевченка, 26/4.
 • Ініціативна група звертається за копією плану прибудинкової території до КП «Керуюча дирекція» за адресою вул. Білоруська, 1. (Дізнатися телефон, попередньо зайти уточнити деталі звернення, терміни тощо)
 • З метою результативного проведення самих зборів Ініціативна група збирає і готує пропозиції щодо кандидатів на голову, секретаря, членів лічильної комісії зборів (3 і більше осіб).
 • Підготувати проект Статуту. За основу взяти типовий статут ОСББ з Наказу Держжитлокомунгоспу України від 27.08.2003 № 141.
 • Провести ознайомлення власників із проектом Статуту через:  
  • дошку об’яв (вказати, з ким можна контактувати для ознайомлення з паперовою версією) і
  • інтернет (веб-сайт, ел. пошта).
 • Оголошення про дату, місце і мету проведення зборів довести до власників: 
  • За 14 днів або раніше до дати проведення;
  • Обов’язково під розписку або рекомендованим листом;
  • Додатково через дошку оголошень.
  • Проінформувати (подивитися на підставі якої вимоги) відділ «Орган приватизації державного житлового фонду» Управління ЖКГ Шевченківської РДА, вул. О.Теліги, 43, т. 440-6249 (уточнити їх адресу, вимоги до інформації тощо).
 • Підготувати проект (шаблон) протоколу Установчих зборів і аркушів підсумків голосування. На кожне питання окреме голосування. Наступні питання можуть бути винесені на порядок денний:
  • вибори голови, секретаря, членів лічильної комісії зборів (3 і більше осіб);
  • створення ОСББ та визначення його назви;
  • затвердження статуту об'єднання;
  • вибори членів правління;
  • вибори голови правління (якщо він обирається зборами, а не правлінням – згідно статуту);
  • вибори ревізійної комісії (3 і більше осіб);
  • вибори уповноваженої особи для підписання статуту ОСББ, посвідчення його підпису в нотаріальній конторі від імені всіх власників;
  • про державну реєстрацію ОСББ і про вибори уповноваженої особи, відповідальної за реєстрацію;
  • про розмір внеску кожного співвласника будинку на покриття витрат, пов'язаних зі створенням ОСББ (реєстрація установчих документів, виготовлення печатки та штампу об'єднання, відкриття рахунку в банку і т.п.).
3.1. Державна реєстрація.

Проводиться у два етапи:
 • відділ «Орган приватизації державного житлового фонду» Управління ЖКГ Шевченківської РДА, вул. О.Теліги, 43, т. 440-6249;
 • відділ реєстрації підприємств, установ і організацій Шевченківської РДА за адресою бульв. Шевченка, 26/4
3.2. Отримання довідки Головного управління статистики про включення до ЄДРПОУ.
3.3. Реєстрація в податковій інспекції.
3.4. Отримання дозволу на виготовлення печатки і штампу.
3.5. Реєстрація в Пенсійному фонді.
3.6. Реєстрація у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
3.7. Реєстрація у Фонді соціального страхування на випадок безробіття.
3.8. Реєстрація у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
3.9. Відкриття рахунку в банку.
3.10. Внесення ОСББ до реєстру неприбуткових організацій.